Sasa Minčić

Sasa Minčić

Zvanje/level: Ski instruktor 1