Sava Minčić

Sava Minčić

Zvanje/level: Ski instruktor - učitelj 1