Dejan Filipović

Dejan Filipović

Zvanje/level: Ski instruktor  - učitelj 1