Saša Vukić

Saša Vukić

Zvanje/level: Ski instruktor - učitelj 1