Logo ski škola Kopaonik

Cenovnik Kopaonik

Hotel Grand

Hotela Angella

Individualna nastava

1 osoba

4.700 rsd

2 osobe

6.300 rsd

3 osobe

7.400 rsd

4 osobe

8.200 rsd

5 osoba

8.900 rsd

Individualna nastava sa demonstratorima

1 osoba

5.900 rsd

2 osobe

7.700 rsd

3 osobe

9.400 rsd

3 osobe - 3 časa

25.900 rsd

3 osobe - ceo dan

47.000 rsd

Grupna nastava za decu

od 5 do 12 godina

2 dana

4 časa dnevno

17.400 rsd

3 dana

2 časa dnevno

14.500 rsd

5 dana

2 časa dnevno

19.400 rsd

6 dana

2 časa dnevno

20.400 rsd

6 dana

4 časa dnevno

34.800 rsd

Opšti uslovi i napomene: