Logo ski škola Kopaonik

Leto na Kopaoniku

Ski Centar Kopaonik se suočava sa velikim porastom broja gostiju u letnjem periodu, koji nemaju ideju i znanje da svoj boravak ispune i aktivnim sadržajem, i aktivnostima koje mogu pozitivno da utiču na njihovo psihofizičko stanje. Razlozi ovakve situacije su različiti, ponude nema jer se smatra da nema potencijalnih klijenata za nju, a klijenata nema, jer nema ponude. Još veći problem je što je nekada postojala ponuda aktivnosti koje ni iziskuju niti posebnu opremu, niti neko znanje.

Osnov svih letnjih aktivnosti i sadržaja je bezbednost i sigurnost učesnika.

Da bi se obezbedilo bezbedno odvijanje i sprovođenje svih letnjih sadržaja, potrebno je da postoje lica koja su obučena za sporvođenje aktivnosti i korišćenje lične i kolektivne zaštitne opreme, sa određenim sertifikatima.

Kopaonik je prostorno velika celina, dužine skoro 80 km, i širine 15-ak km, sa vrhovima oko 2,000 mnm, i pruža veliki spektar različitih aktivnosti. Pitomost planine je velika pomoć i dodatna vrednost u izboru aktivnosti. Kako je primarani aspekt bezbednosti, to bi fokus bio na planinarskim turama, u kombinaciji sa zabavnim aktivnosti, planinskom biciklizmu, i zabavnim, timskim aktivnostima. Pored bezbednosti, ponuda letnjih aktivnosti treba da zadovolji različite potrebe potencijalnih korisnika.

Kopaonik je destinacija koja treba da zadovolji potrebe nekoliko ciljnih grupa koje posećuju ovu destinaciju.

To su:

Svaka od ovih grupa ima specifične potrebe, neko voli da samostalno, ili u malom timu sam istražuje planinu, dok bi drugi da sve prepusti nekom autoritetu, koji bi sve pripremio, a on se samo uključio kao učesnik.