Logo ski škola Kopaonik

Pešačke ture

Ski Centar Kopaonik se suočava sa velikim porastom broja gostiju u letnjem periodu, koji nemaju ideju i znanje da svoj boravak ispune i aktivnim sadržajem, i aktivnostima koje mogu pozitivno da utiču na njihovo psihofizičko stanje.

Razlozi ovakve situacije su različiti, ponude nema jer se smatra da nema potencijalnih klijenata za nju, a klijenata nema, jer nema ponude – Pešačke ture.

Kopaonik, svojom razuđenim reljefom, i relativno visokom nadmorskom visinom centra pruža raznovrsne planiraste staze, različite dužine, sa umerenim ili blagim usponom. Kako je zaključak da korisnik nije zainteresovan da troši vreme na planiranje tura, to se nude već pripremljene ture, sa dovoljno informacija unapred, u smislu dužine, ukupnog uspona, težine staze, posebne opreme, obuće, odeće, izvorima vode na stazi…

Ture bi se ciklično ponavljale, na nedeljnoj bazi.

1 osoba

1.600 rsd

Ostale letnje aktivnosti na Kopaoniku: