Logo ski škola Kopaonik

Team building aktivnosti

Team building aktivnosti su sastavni deo razvoja kompanija. Razne aktivnosti, bilo na otvorenom, ili u zatvorenom prostoru, u potpuno drugačijem okruženju u odnosu na kancelarije, mogu da pokažu i talente i slabe tačke pojedinaca i tima.

Team building aktivnosti su osmišljene od strane stručnjaka iz oblasti društvenih nauka, psihologije, menadžmenta, sporta… i, generalno, kroz zabavne aktivnosti, stavljaju pojedince ili timove u neobične situacije.

Posebno razvijena metodologija praćenja i evidentiranja ponašanja pojedinaca ili tima, višem nivou menadžmenta, ali i samom timu, mogu ukazati u kom smeru se treba razvijati, ali i sa čime treba prestati.

Ovo što je ovde predstavljeno je samo deo ponude, koja se, u principu, kreira po željama i potrebama korisnika.

Team Building aktivnosti se mogu podeliti na nekoliko grupa.

Sportsko rekreativne aktivnosti

Veliki izbor raznoraznih aktivnosti, na otvorenom i u zatvorenom. Te aktivnosti mogu biti u vidu sportskih turnira – košarka/basket 3x3, odbojka, mali fudbal, pikado... ali i orijentiring - potraga za blagom, uz korišćenje mapa, smart telefona sa navigacijom, navigacija i orijentacija pomoću specijalnih mapa i fotografija, pešačenje u različitim uslovima (po noći, strmiji usponi, gde se prati ponašanje i reagovanje članova tima na povećane napore, i stres, zipp line na određenim lokacijama, prelazak preko reka/potoka preko improvizovanih mostova od užadi, penjanje uz korišćenje alpinističke opreme, multi kros, trčanje/biciklizam... Trajanje ovih aktivnosti je između 4 i 5 sati, u dva segmenta dnevno.

Zabavne aktivnosti

Kreativne radionice, gde od nekog materijala koji je na rspolaganju treba napraviti prevozno sredstvo, letilica ili čamac, ili karaoke večeri, aranžiranje stihova neke pesme koja oslikava i odnosi se na delatnost firme, na muziku Riblje Čorbe, Bijelog Dugmeta, Zdravka Čolića, Lepe Brene, i drugih izvođača poznatih hitova strane i domaće muzike.

Radionice

Aktivnosti sa ciljem uspostavljanja poverenje, sagledavanja kako menadžeri koriste resurse, kako reaguju u nekim situacijama...

Kombinacija aktivnosti

Kombinacija više aktivnosti u jedan dnevni ii višednevni program

Aktivnosti se odvijaju u minimalnom trajanju od 4, maksimalno do 6 sati, ali mogu da se iskombinuju da se nekolimo aktivnosti odvija u jednom danu.

Za organizaciju ovih aktivnosti potrebno je minimum 6 osoba organizatora, a taj broj, u zavisnosti od aktivnosti i veličine grupe, može biti i mnogo veći.

Cene se rade na upit i kao što je navedeno, u bliskoj komunikaciji sa klijentom, poseno u segmentu sagledavanja potreba klijenata.

Ostale letnje aktivnosti na Kopaoniku: