Logo ski škola Kopaonik

Karaman – Grebenom,
Gobelja – Oštri Krš

Polazak sa dogovorenog mesta u 9:00, laganim usponom kroz četinarsku šumu izlazak na Mali Karaman. Grebenom izlazak na Veliki Kraman, pauza za odmor i fotografisanje u trajanju od 15 minuta. Silazak, prelazak na Gobeljsku stranu i penjanje ka vrhu Gobelja. Silazak delom preko ski staze do izlaska na stazu ka Oštrom Kršu i preko Zanoveta, blagim usponom dolazak na vrh Oštri Krš.

Kako je vrh male površine, ograničeno zadržavanje i u više smena uživanje u pogledu, fotografisanje.

Povratak malo izmenjenom stazom. Dužina oko 11 km, sa oko 480 m uspona.

Završetak ture u ranim popodnevnim časovima.

Za svaku pešačku turu potencijalnim učesnicima će biti dostavljen opis ture, koji bi sadržao sam prikaz staze, visinski profil, aktrakcije i interesantne detalje rute, stepen težine, neophodnu opremu, hranu, okrepu, vodu, procenjeno vreme prelaska staze, i sve ostale detalje koji mogu pomoći oko odabira same ture.

Vodič na turi će posedovati set prve pomoći, kao i sva raspoloživa navigaciona i komunikaciona sredstva.

Ture bi vodili licencirani vodiči Planinarskog Saveza Srbije, po programu međunarodne asocijacije UIAA.

Postoji i mogućnost izmene ruta pešačkih tura, kao i organizovanja lakših, u dogovoru sa grupom.

1 osoba

1.600 rsd

Ostale letnje aktivnosti na Kopaoniku: